نوشته‌های محمدمهدی معادی‌خواه

روزنوشت‌ها، خاطرات، دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها،‌ توصیه‌ها، تجربیات و...

روزنوشت‌ها، خاطرات، دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها،‌ توصیه‌ها، تجربیات و...

وبلاگ شخصی و رسمی من، محمدمهدی معادی‌خواه (-۱۳۷۴)؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهٔ «آموزش زبان انگلیسی» در دانشگاه اراک. (البته، این، وضعیت فعالی و حال حاضر من است)

خیلی خوش آمدید. اینجا یادداشت‌های شخصی و عمومی من را می‌خوانید.

اینجا قرار است دربارهٔ موضوعات مختلفی که به آن‌ها می‌اندیشم و دیدگاه‌های شخصی‌ام بنویسم.

به نام خداوند جان و خرد

                                     کزین برتر اندیشه برنگذرد

*

کنون ای خردمند وصف خرد

بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست

وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان

کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان

ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی

به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

***

نوشتن، عملی است متعالی و در میان موجودات، مختص انسان. در این روزگار، برای حضور مؤثر در اجتماعِ برخط و جامعهٔ اینترنتی پارسی‌زبان، وبلاگ هنوز هم بهترین ابزار است. این مهم و اهمیت ثبت خاطرات و انتقال دانسته‌ها و تجربیات و همچنین مشارکت در امور اجتماعی از طریق بیان نظرات و تحلیل‌ها، از انگیزه‌های من برای وبلاگ‌نویسی بود. پیش از این هم وبلاگ‌نویسی را در سنین ابتدایی نوجوانی تجربه کرده بودم، اما در آن زمان مطالب من بسیار کوتاه و بعضاً بازنشر بود و بیشتر جنبهٔ علمی-تخصصی در حوزهٔ علوم زیستی داشت. اکنون می‌خواهم وبلاگی به معنای واقعی شخصی داشته باشم که برای خوانندگان نیز خالی از فایده نباشد. به واقع مشتاق دریافت نظرات و بازخوردهای شما هستم.

maadikhah [at] live . com


بر آنم که دورهٔ دانشجویی و بعد از آن، خاطرات روزانه، اتفاقات و رویدادهای زندگی‌ام، تجربیات و عقاید و افکارم و همچنین تحلیل‌ها و یادداشت‌هایم را بنویسم. امیدوارم که دریچه‌ای برای آموختن از دیگران و قدری نیز آموزش آن‌چه می‌دانم - هرچند اندک - باشد.

و من الله التوفیق